Overflatebehandling

Vi kan tilby alle typer overflatebehandling sammen med våre samarbeidspartnere.

For å avgjør hvilken overflatebehandling ditt produkt trenger må vi se på miljøet det skal stå i og hvor lang levetid som er ønskelig.

Korrosjonsklasser C1 – C5 vises nedenfor og vi hjelper deg gjerne med anbefalinger til ditt prosjekt.


Vanlig overflatebehandling:

-Sandblåst og primet

-Pulverlakkering

-Våtlakkering

-Varmforsinking (Galvanisering)

Ofte så samkjører vi flere av nevnte punkter over på samme produkt eks: Varmforsinket (galvanisert) og pulverlakkert

Korrosivitetskategorier Utendørs Innendørs
C1 Meget lav Oppvarmede bygninger med ren atmosfære
C2 Lav Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Landatmosfære. Uoppvarmede bygninger. Kondens kan forekomme. Lager, sportshaller.
C3 Middels By og industriatmosfære, moderat forurenset med svovel. Kystklima, lite salt. Produksjonslokaler, høy fuktighet. For eksempel næringsmiddelbedrifter, vaskerier og bryggerier.
C4 Høy Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold. Kjemiske bedrifter, svømmebasseng, skipsverft og båtbyggerier.
C5-I Meget høy (industri) Industri og kyststrøk med høy fuktighet og aggressiv atmosfære. Bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurenset atmosfære.
C5-M Meget høy (Marin) Kyst og havstrøk med høyt saltinnhold Bygninger med nesten konstant kondesasjon og sterkt forurenset atmofære